Shark Series

Demo erbjudande: begagnade varor till lågt pris

  • Demo erbjudanden omfattar datorer, utrustning och hårdvara som har använts som utställningsmodeller, returprodukter eller produkter som lånatas ut till evenemang, och som därför kan köpas till nedsatt pris.
  • En demoprodukt kan ha slitage utanpå, men hårdvaran stresstestas på vanligt sätt innan den skickas ut till köparen för att säkerställa att den fungerar optimalt.
  • Demovaror omfattas av garanti och reklamationsrätt på samma sätt som våra övriga produkter, dock inte på specificerade defekter på den enskilda demoprodukten.
  • Utbudet av demovaror kommer alltid att vara begränsat och varierande – vi kan aldrig förutse vad som kommer att finnas i lager framöver.