Guide till försäkring / Överblick över din försäkring

Produktförsäkringen från Simplesurance täcker mobil och stationär elektronik. Den täcker dina elektroniska enheter i tillfälle av skador, förorsakade av oförutsedda och plötsliga händelser inom avtalsperioden av ditt försäkringsavtal. Du kan köpa din försäkring direkt med din nya produkt, och du täcks av försäkringen direkt efter att din betalning av försäkringspremien är genomförd. Täckningen gäller över hela världen och täcker din enhet, både vid privat- och företagsbruk. Försäkringsavtalet utlöper automatiskt. Det är inte nödvändigt att avanmäla den. Innan försäkringen utlöper får du ett e-postbrev från Simplesurance med din försäkringsstatus, samtidigt som du erbjuds att förlänga ditt avtal i för 12 månader i taget, dock max till 36 månader. Försäkringens slutdatum hittar du i dokumenten som skickas till dig med e-post. Få Elektronikförsäkring

Skador

Din försäkring täcker följande skador:
 • Betjäningsfel
 • Skador vid tapp-/fallolyckor
 • Som t.ex. sprucken skärm
 • Vätskeskador (undantaget skador förorsakade av vädret)
 • Brandskador
 • Skador vid blixtnedslag
 • Skador vid explosion eller implosion
 • Skador vid överspänning eller induktion
 • Kretsloppskador
 • Skador vid sabotage eller vandalism
 • Inbrott/stöld (kan köpas till)

Villkor

Försäkringen täcker över hela världen. Engångsbetalning.

Information angående köp av Simplesurance försäkring

Försäkringen kan köpas tillsammans med den elektroniska produkten vid check-out under köpprocessen. Beloppet som skall betalas för försäkringen beror på den köpta produkten (inklusive moms) och den valda försäkringsprodukten (löptid), exklusive rabatter och andra nedskrivningar. Mer information hittar du under respektive avtalsvillkor.
Skadeanmälan kan göras online på https://www.simplesurance.se/claims
Anmäl skada här Anmäl skada här
Certifierad av Trygg E-handel

Certifierad av Trygg E-handel En säker plats att handla!