Handelsvillkor

Shark Gaming Sytems A/S

Följande villkor avser internethandel på SharkGaming.se. Om inget annat skriftligen har överenskommits mellan parterna, gäller nedanstående villkor vid all handel på SharkGaming.se.

SharkGaming.se samt företagets kunder är alltid underställda den svenska köplagen. Vid uttryckligen skriftliga avtal kan det avvikas från denna, dock aldrig så att köparen kommer till skada.

Shark Gaming System A/S
Naverland 6
2600 Glostrup
Tlf.: +46 10 88 85 367 / +45 77 34 27 76
VAT: SE 502079505901 / DK34453780

Kontakt

När kunden tar kontakt med Shark Gaming System A/S via e-postadress: info@sharkgaming.se kommer kunden att få ett svar inom 48 timmar. Dock kan helger och helgdagar orsaka en väntetid på 72 timmar.

Vägledning vid onlinehandel

Hitta önskad vara på SharkGaming.se

 • Klicka på ”KÖP” / Är varan en specialvara som skall anpassas till dina behov och önskemål, klicka på ”Anpassa och köp” under varubeskrivningen.
 • Gör önskade anpassningar genom att klicka på olika specifikationer i listan.
 • När varan är som önskad, ange önskat antal och klicka därefter på ”Lägg i varukorgen” under specifikationslistan.
 • Om du har en rabattkod, kan denna anges. Du kan vid behov redigera antal. Om beställningen är som önskad, klicka på ”Gå till beställning” under totalsumman.
 • Fyll i kunduppgifter och kontrollera att din beställning är korrekt innan du företar betalning.
 • Du kommer inom några få minuter att få en orderbekräftelse via e-post.
 • När du tar emot varan skall du komma ihåg att kontrollera om varan är behäftad med fel och brister och kontakta Shark Gaming System A/S på info@sharkgaming.se om så är fallet.

OBS

Leveranstiden på våra datorer varierar och den specifika tidshorisonten kan hittas på respektive produktsida. Vid beställningar efter kl. 13:00 skall det dock alltid påräknas en extra leveransdag.

Priser, betalsätt och säkerhet

Priserna anges i SEK och inkluderar moms och är exkl. frakt. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutsålda varor och löpande prisändringar etc. på grund av valutaändringar, force majeure och andra större händelser som kan påverka pris, leverans osv.

Det är möjligt att betala med:

 • Mastercard
 • Maestro
 • Visa
 • Banköverföring - (OBS - vid banköverföring är du inte skyddad av invändningsrätten Läs här varför)

Alla uppgifter som du anger i samband med ett onlineköp betalat med kreditkort är SSL krypterade (Secure Socket Layer). Det är med andra ord endast Nets (tidigare PBS), som kan läsa dem. Varken internetbutiken eller andra har möjlighet att läsa informationen som utväxlas.

Beloppet dras från ditt konto först när varorna skickas från Shark Gaming. Vi kan aldrig dra ett högre belopp än det du har godkänt vid köpet. Om du vill ha en faktura/orderbekräftelse tillsänt (vid flera tillfällen), kontakta oss på info@SharkGaming.se och fråga efter dem. Var vänlig och kom ihåg att ange ordernummer.

Observera att vi inte handlar med unga under 18 år efter Klarnas riktlinjer.

Förbehåll

Emballage till produkter köpta på Shark Gaming anses vara en del av produkten. Skulle du som kund ångra köpet eller på annat sätt ha pengarna återbetalade, kommer du som kund att debiteras en avgift om ovan nämnda emballage är borta eller är enligt teknikers värdering oanvändbar.

Spara alltid din Windows cd och aktiveringskod, Shark Gaming kan inte ställas till ansvar om denna försvinner.

Shark Gaming är endast ansvarig vid förlust av varan, om varan bevisligen är behäftad med fel eller brister. Shark Gaming kan inte ställas till ansvar för indirekta förluster som följd av brister, om inte förlusten är vållad genom grov oaktsamhet från Shark Gamings sida eller annat, följer dansk rätts allmänna regler. Shark Gaming tar förbehåll för skrivfel eller prisändringar.

Bilder som används på våra sidor är illustrativa och kan avvika från varans egentliga utseende.

Vi uppmanar våra kunder att ta säkerhetskopia/backup av samtliga data. Shark Gaming kan inte ställas till ansvar för förlorade data och andra indirekta följdskador som varor sålda av Shark Gaming kan ha förorsakat, med mindre det följer direkt dansk lagstiftning.

Dokumentation och vägledningar

Om det föreligger produktbeskrivningar eller bruksanvisningar till varan, följer dessa med i leveransen från Shark Gaming. Vill du ha ytterligare information eller rådgivning från Shark Gaming, är denna av vägledande art. Shark Gaming står för att varan uppfyller CE-märknings krav.

Alla våra order fotograferas innan de skickas till kunden, för att på så sätt kunna dokumentera eventuella produktionsfel, leveransfel eller vid senare tillfälle kunna svara på eventuella frågor från kunderna.

Shark VIP Kundklubb

Som medlem i Shark VIP Kundklubb kan du dra fördel av följande fördelar:

 • Medlemsrabatter på utvalda varor.
 • Fri frakt.
 • Utökad garanti och returrätt.

Den utökade garantin förlänger garantin med 12 månader utöver de vanliga 24 månaderna till en garantiperiod på totalt 36 månader, och gäller endast för Shark Gamings stationära datorer.

Den utökade returrätten förlänger returrätten från 14 dagar till 30 dagar och gäller från det datum då varan mottogs samt alla produkter köpta hos Shark Gaming Systems A/S.

Man måste vara medlem i Shark VIP Kundklubb för att ovanstående fördelar ska gälla.
För att vara medlem i Shark VIP Kundklubb måste du ha ett Shark VIP Kundklubbskonto, som skapas på https://sharkgaming.se/customer/account/create, samt vara anmäld till SharkGamings e-postlista.

Om du stänger ditt kundklubbskonto eller avanmäler dig från e-postlistan under perioden från det att du köpt datorn tills den utökade garantiperioden upphör att gälla (totalt 36 månader) så annulleras den utökade garantin. Shark VIP Kundklubb fördelar gäller alla beställningar som görs från 24/6/2021

Reklamation och garanti

Som kund hos SharkGaming.se har du vid köp av en vara alltid 3 års reklamationsrätt.

Reklamationsrätten förnyas vid reparationer, dock omfattar detta endast utbytta/reparerade delar. Vid reparation av samma komponent 3 gånger, har kunden rätt att få pengarna tillbaka för varan. Efter fjärde reparationssärende av vilken som helst karaktär har kunden rätt att få pengarna tillbaka för varan. Beloppets storlek värderas då av en tekniker och bedöms utifrån produktens tillstånd och mängd, originalemballagens tillstånd kommer också att spela en viktig faktor i denna värdering, da denne anses vara en del av produkten. Köpet av en brådskande order kommer att värderas som en extra tjänst gjord vid produktens köp som inte kan återbetalas, då den inte heller kan returneras. Windows, antivirus, spelkuponger eller annan mjukvara/programvara kan inte heller återbetalas.

Windows är dock ett undantag under förutsättning att plomberingen inte är bruten.

OBS

Ett mjukvarufel eller självförvållat fel är inte definierat som ett reparationsärende. Skulle vi få in en dator med ett sådant fel, kommer kunden att debiteras för fraktkostnaden samt 395:- per påbörjat timme för teknikers arbetstid för åtgärdande av detta fel. Detsamma gäller även produkter som inte är behäftade med fel.

En reklamation kan avvisas om en tekniker skulle bedöma produkten som misskött.

Återbetalning för varan sker i överensstämmelse med Konsumentköplagen, inom 14 bankdagar, och sker med samma betalningssätt som vid köpet. Hela beloppet återbetalas tillbaka till kund, inklusive frakt, skatt och avgifter.

Då vi erbjuder Klarna som ett betalningsalternativ har kunden själv möjlighet att kunna stoppa deras betalning. Vid återbetalning håller vi oss alltid till Klarnas modul och kunden blir återbetalad inom 14 bankdagar.

Konsumenten har rätt att reklamera en vara i tre år. Felet ska anmälas snarast eller så snart felet borde ha upptäckts. Att anmäla fel i varan inom två (2) månader anses alltid inom skälig tid. Konsumenten måste lämna meddelande om att varan är felaktig och hur den är felaktig eller att det föreligger dröjsmål på ett ändamålsenligt sätt.

Vid en bevisad fraktskada blir kunden ersatt, antingen med kompensation eller reparation utav produkten. Vid reparation kommer kunden bli tilldelad en fraktsedel till .

 Vid en godkänd reklamation ska handlaren stå för alla kostnader inklusive all frakt. Eventuell tvist ska lösas av antingen Allmänna reklamationsnämnden (ARN) i Sverige eller European Commission Online Dispute Resolution (EU ODR). ARN: https://www.arn.se/

Allmänna Reklamationsnämnden

Box 174
101 23
Stockholm

EU ODR: https://ec.europa.eu/odr

SharkGaming.se ersätter inte utgifter som kan förekomma om kunden på eget initiativ gör ingrepp eller liknande för att åtgärda bristen, dock under förutsättning att detta inte i förväg är avtalat.

Säkerhetskopia av dina data är ytterst viktig då vi både vid returnering- och reparation av varor samt vid installation av ny hårdvara, i SAMTLIGA tillfällen raderar allt innehåll på maskinen/komponenten!

Kom ihåg att varan alltid skall skickas tillbaka väl emballerad (samma emballage som kunden tog emot varan i).

Batterier

Shark Gaming ger 6 månaders garanti på batteritiden på bärbara datorers återuppladdningsbara batterier.
Vid byte av batteri utanför garantitiden erbjuds 3 månaders garanti på nya batterier.

Dock ges fortfarande 2 års reklamationsrätt på återuppladdningsbara batterier om detta skulle ha en defekt. Försvagad batterilivslängd vid bruk betraktas inte som ett fel, utan bara ett uttryck för slitage.

För att få ditt batteri att leva så länge som möjligt rekommenderar vi följande:

 • Låt aldrig din bärbara dator vara ansluten till laddaren under längre tid åt gången.
 • Koppla bort laddaren så snart batteriet är laddat - Observera att våra bärbara datorer skall vara anslutna till elnätet för fullt utnyttjande i spel.
 • Låt batteriet regelbundet bli urladdat innan det laddas igen.
 • Utsätt inte batteriet för hög värme eller kyla.

På alla stationära och bärbara datorer erbjuds 2 års garanti, vilket inbegriper:

För stationär dator

 • En kostnadsfri kontroll inom 3 år: Rengöring, felsökning (utan åtgärd), support med hjälp av teamviewer samt hjälp till självhjälp (formatering m.m.)
 • Kunden får själv montera ny hårdvara i maskinen utan att reklamationsrätten bortfaller, det kommer dock alltid att vara på kundens eget ansvar om det påförs skada vid montering. Vid ett sådant tillfälle kommer reklamationsrätten således också att falla bort. Detta trots en accept/vägledning från SharkGaming.se om egen montering.


För bärbar dator

 • En kostnadsfri kontroll inom 3 år: Rengöring, total ominstallation (om Windowspartition är giltig), felsökning (utan åtgärd), support med hjälp av teamviewer samt hjälp till självhjälp (formatering m.m.)
 • Kunden får själv montera ramminne och/eller hårddisk i maskinen utan att reklamationsrätten bortfaller. Det kommer dock alltid att vara på kundens eget ansvar om det påförs skada vid montering. Vid ett sådant tillfälle kommer reklamationsrätten således också att falla bort. Detta trots en accept/vägledning från SharkGaming.se om egen montering.

Ångerrätt

Om inget annat skriftligt är avtalat, är det alltid 30 dagars returrätt på varor köpta på Shark Gaming Returrätten är bara en förlängning av Lagen om distansavtal 14 dagars returrätt och gäller om varan är i samma skick och mängd samt dess originalemballage är i oskadat skick. Det kan vara tal om avvikelser (detta gäller dock enligt föregående skriftliga avtal med SharkGaming.se) Ovanstående gäller även om en vara skulle vara köpt fysiskt i Shark Gamings butik. Oftast kommer en vara att krediteras 100 % om varans emballage inte har varit bruten.

När du beställer en unikt anpassat design (custom print og gamertag) för din beställning, förlorar du din rätt att returnera produkten, som designen är gjort på. Tryckfilen måste nå oss på tryck@sharkgaming.se inom 48 timmar efter att du gjort din beställning. Om vi ​​inte har fått tryckfilen efter 48 timmar kommer vi att starta produktionen av datorn utan ditt tryck, enligt den angivna produktionstiden på datorn. Unika design erbjuder vi idag under konceptet "Designa din Shark”. Vid underlåtenhet att ange Gamertag vid beställning använder vi det efternamn som anges på leveransadressen.

Skulle en vara tas emot och inte vara i överensstämmelse med ovanstående, kommer en avgift att dras av den slutgiltiga krediteringen. Avgiftens storlek motsvarar säljarens förlust vid Försäljning, sk värdeminskningsavdrag. Det är inte möjligt att fjärrvärdera en vara av Shark Gaming, en vara skall därför alltid skickas in till våra tekniker innan det kan bedömas om det kommer att dras av ett belopp på grund av varans skick. Kunden uppmanas att ta en eller flera bilder av produkten innan denna returneras, i tillfälle av oöverensstämmelse med teknikers värdering. Shark Gaming förbehåller sig rätten att avvisa en tillämpning av ångerrätten om produkten skulle vara i direkt strid med Shark Gamings handelsvillkor.

De 30 dagars returrätt gäller från datumet då aktuell vara har ankommit till kunds adress eller hämtat utav kund från postombud eller SharkGamings butik. Kunden står själv för returfrakten.

Vid tillämpning av returrätten kommer du som kund att få en retursedel, och kommer att bli fråndragen fraktkostnaden (tillbaka till Shark Gaming) innan det slutgiltiga beloppet krediteras. Det är ett ofrånkomligt krav att produkten skickas senast på dagen då de 30 dagars returrätt utlöper.

Kunden kan använda sig utav konsumentverkets ångerblankett som ni kan hitta här : https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Återbetalning för varan sker i överensstämmelse med Lagen om distansavtal, inom 14 bankdagar efter det att den returnerade produkten har kommit tillbaka till företaget.

Vid kundens mottagande av Windows, antivirus, spelkuponger eller annan mjukvara/programvara kommer returrätten till dessa att falla bort. Windows är ett undantag under förutsättning att plomberingen inte är bruten.

Returnering

Vid reklamation, tillämpning av ångerrätten eller annan returneringsanledning, skall du som kund omgående kontakta Shark Gaming genom att skicka ett e-postbrev till info@sharkgaming.se med följande innehåll: Ordernummer, eventuell felbeskrivning/hänvändelsens anledning. Härefter kommer du få ett e-postbrev med en bifogad retursedel samt en guide till försändelsen.

Shark Gamings returadress är som följer:

Shark Gaming Systems A/S
ATT: RMA xx (byt ut xx med det RMA nummer som du har fått)
Naverland 6
2600 Glostrup
Danmark

Du är självklart också välkommen att lämna in varan på ovanstående adress inom våra öppettider.

Skall en vara returneras är det viktigt att den packas ordentligt. Om du är tveksam huruvida en packning är försvarlig eller ej, ber vi dig ta kontakt med vår supportavdelning.

Paketen skickas i retur på eget ansvar och Shark Gaming påtar sig inte något ansvar för eventuella fraktskador eller försvunna paket/brev.

Alla produkter som skickas från Shark Gaming packade i antistatiskt material, skall också returneras i motsvarande antistatiskt material. Sker detta inte, kan varan ta skada, vilket kan resultera i bortfall av reklamationen/returrätten.

Varor som mottas utan försvarligt emballage, kommer att bli emballerade om och vi kommer att debitera kunden ett belopp som motsvarar våra utgifter av nödvändigt och försvarligt emballage samt returförsändelse och du kommer att förlora din reklamations-/returrätt om produkten skulle ha tagit skada under frakten.

Paket skickade som brevpost skickas på kundens eget ansvar! Vi tar inte emot paket skickade per efterkrav, eller via Brevpaket (då dessa KAN komma bort och därför inte har någon form av säkerhet).

Särskilda förhållande vid köp som Företagskund

Ett köp där ett Företagsnamn framgår som betaladress på faktura definieras som företagsköp. Handelsvillkor för företagskunder har följande ändringar:

 • Det tillämpas ingen ångerrätt.
 • Det kan erbjudas kreditvärdering.

Icke avhämtade varor

Om du har valt att få en vara avsänd får du ett e-postbrev med spårningsinformation (track & trace) så snart varan/varorna lämnar Shark Gamings lokaler. Skulle det hända att varan returneras till oss på grund av felaktigt angiven adress eller för att den inte är hämtad på posthuset, hos utlämningsombudet eller liknande, kommer du att debiteras för kostnader för en ny försändelse. Om det visar sig att du inte vill ha varan, kommer fraktkostnaden att dras av din kreditering.

Har du valt avhämtning av din order i någon av Shark Gamings butiker, kommer vi som utgångspunkt att ha din order liggande i en månad eller till kundens angivna avhämtningsdatum. Är ordern klargjord och önskas annullerad, ber vi dig som kund ta kontakt med Shark Gamings supportavdelning. Shark Gaming förbehåller sig rätten att annullera beställningen om kunden inte lämnar ett meddelande om avhämtning.

E-postbrev

När du genomför en beställning, accepterar du att vi sänder dig upp till flera e-postbrev i samband med hantering av din order. Under beställningen får du möjlighet att välja huruvida du vill ta emot e-postbrev med erbjudanden, nya produkter och liknande.

Om man väljer att prenumerera på nyhetsbrev kommer MAX 2 e-postbrev per månad att skickas till dig. Det kan röra sig om erbjudanden, nyheter om tävlingar på SharkGaming.se eller bara ny information kring SharkGaming.se. Din e-postadress lämnas inte vidare till tredje part.

Vid reklamation/tillämpning av ångerrätt av ditt köp kommer alltid mer information kring vidare process. Denna information kommer via e-post.

Försändelse

Shark Gaming levererar med PostNord med alla försändelser till Sverige. Alla försändelser kan spåras hos PostNord. Leveranspriser är variabla och ändras allt efter produktens art. Detta belopp läggs på varje order.

De flesta leveranser skickas från oss som paketpost, och du kan därför med fördel få leveransen direkt till din adress eller alternativt till din arbetsplats. Enstaka leveranser skickas från oss som brevpost, oftast presentkort, och då om inget annat är angivet.

Leveranstiden beror på om den aktuella varan finns på lager. Leveranstid på lagervaror efter avsändning beräknas vara 1-2 dagar för tillbehörsprodukt, om inget annat är angivet på hemsidan. Stationära datorer byggs och anpassas enligt kundens önskemål, och kan därför kräva extra leveranstid i förhållande till ovanstående, här hänvisar vi till det angivna leveransdatumet på varan.

Varorna levereras med PostNord, och den förväntade leveranstiden bygger på deras leveransstatistik.

Efter att en vara har blivit avsänd, skickar vi en försändelsebekräftelse via e-post till dig. E-postbrevet genereras automatiskt och skickas från oss så snart ordern är behandlad och avsänd. När du har tagit emot denna bekräftelse, innebär det att PostNord har hämtat varan hos oss, och att den är på väg till dig, enligt tidigare angivna anvisningar.

Leveranstiden på Sharkgamings produkter är upp till 20 arbetsdagar. Inom denna tiden är också produktionstid inräknad. Produktionstiden kan variera beroende på produktens art och storlek. Då Sharkgaming A/S säljer produkter med olika komponentsvariationer kan antalet prosduktionsdagar variera . Vid problem eller restorder kommer kunden att bli informerad om eventuella åtgärder och ny leverans. Om ytterligare förseningar uppstår kan kunden ha rätt att häva köpet.

Konsumenten har

Shark Gaming är inte ersättningsskyldig om man vid beställningen har angivit en felaktig adress, och detta medför att försändelsen har kommit bort, det samma gäller ett reparationsärende där kunden inte har informerat om eventuell adressändring innan denna skickas i retur.

Om en vara är restnoterad, kommer du automatiskt att få uppdateringar angående leveranstid via e-post så snart vi får ny information från tillverkaren/leverantören.

Shark Gaming har en beräknad leveranstid på 3-7 vardagar från det du har genomfört köpet, dock kan det uppstå situationer, så kallad Force Majeur då Shark Gaming inte kan ställas till ansvar för eventuella förseningar. Scenarier som exempelvis dessa skulle kunna vara aktuella: krig, brand, översvämningar, snöstorm, naturkatastrofer, inbrott, brister och förseningar hos underleverantörer.

Persondatasäkerhet och cookies

SharkGaming.se behandlar alltid dina personuppgifter på ett säkert sätt. Alla uppgifter i samband med köp används endast vid behandling av din order.

Vår hemsida använder sig av cookies i enighet med ovanstående ändamål. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare för att kunna känna igen din dator vid återkommande besök. Inga personliga uppgifter sparas i våra cookies och innehållet i dem delas inte med någon. De kan inte innehålla virus.

Cookies raderar sig själva efter ett visst antal månader (kan variera), men de förnyas efter varje besök. Webbshopens varukorg använder sig av en cookie för att komma ihåg vilka varor du har valt. Cookien töms på sitt innehåll när du har genomfört ditt köp. Själva onlinebetalningen använder sig inte av cookies och ingen av dina uppgifter i samband med betalningen sparas.

För att du skall kunna ingå ett onlineavtal med Shark Gaming, skall du låta dig registreras med följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Vi genomför registreringen av dina personuppgifter med det ändamål att kunna leverera varan till dig.

Personuppgifterna registreras på Shark Gaming och förvaras i fem år, varefter uppgifterna raderas. (enligt bokföringslagen)

Vi varken förvarar eller utväxlar kunduppgifter krypterade.

Kunduppgifter lämnade till Shark Gaming förmedlas eller säljs inte vidare till tredje part, och vi registrerar inga personkänsliga uppgifter.

Som registrerad på SharkGaming.se har du alltid rätt att göra en invändning mot registreringen. Du har även rätt till insikt i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen och i samband med detta kan du vända dig till Shark Gaming via e-post info@sharkgaming.se.

Om du vill radera din information/data kan du göra det via e-post till info@sharkgaming.se

Tvister och lagval

Alla avtal ingås på danska eller engelska. Tvister gällande villkor och tillhörande bestämmelser, samt tvister som angår det i omtalade och som av följande rättsförhållande hör till under ordinarie domstolar.

Avbeställning

Om du som kund vill avbeställa eller annullera en redan lagd beställning, bör detta ske genom att skicka ett e-postbrev med ”Avbeställning” angivet i ämnesraden. Här bör beställningsnamn samt ordernummer framgå. Avbeställningen bör ske innan 14.00 om kunden skall vara säker på att produkten inte blir skickad samma dag. Kunden kan även ringa in till vår supportavdelning fram till 15.00 varefter ordern kan bli stoppad.

Copyright

Allt innehåll på dessa internetsidor är Shark Gamings eller underleverantörer av nämndes egendom och skyddas bl.a. enligt upphovsrätts-, marknadsförings- och varumärkeslagstiftningen. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, produktnamn, information om produkter, bland annat information om produkter och vikt, bilder/grafik, designlayout och annat innehåll på dessa internetsidor under inga omständigheter får laddas ner, kopieras eller användas på något annat sätt utan att SharkGaming uttryckligen har tillåtit detta genom ett skriftligt förhandssamtycke.