Personuppgiftspolicy

Här kan du läsa om vår behandling av dina personuppgifter i samband med ditt köp på Sharkgaming.se.

I det följande används begreppet digitalt beteende, vilket inkluderar ditt beteende på sharkgaming.dk, inklusive vad du klickar på, vilka produkter du tittar på osv. Ditt digitala beteende samlas in via cookies. Du kan läsa integritetspolicyn för cookies här.

I det följande använder vi termen köphistorik, som inkluderar vad du har köpt och när köpet gjordes ("Köphistorik").

Du hittar villkor för köp hos webbutiken här.

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter

Shark Gaming Systems A/S
CVR-nr. 34453780
Naverland 6
2600 Glostrup
www.sharkgaming.se

Du kan kontakta oss på: https://sharkgaming.zendesk.com/hc/en-gb/articles/9609164347026-Contact-Information

2. Syfte och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

Skapande och administration av dig som SharkGaming-användare, inklusive slutförande av dina köp via vår webbplats och leverans av dina varor
Utlämnande av uppgifter till transportörer i syfte att leverera dina varor
Förbättring och utveckling av vår webbplats, våra tjänster och produkter, inklusive genom sammanställning av statistik i anonymiserad form
Utskick av servicemeddelanden, marknads-, nöjdhets- och kundundersökningar samt begäran om användarrecensioner
Säkerställa efterlevnad av villkor, inklusive att kunna fastställa, försvara och hävda rättsliga anspråk
Uppfyllande av krav enligt lagstiftning, bland annat avseende bokföring
Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer av:

Enligt punkt 1. Vårt ingående av avtal med dig om skapande och administration av din användare, inklusive avtal om köp av varor via vår webbplats
Enligt punkt 2. Vårt ingående av avtal med dig om leverans av dina varor
Enligt punkt 3. Vårt berättigade intresse av att kunna förbättra och utveckla vår webbplats, våra tjänster och produkter
Enligt punkt 4. Vårt berättigade intresse av att kunna genomföra undersökningar med mera
Enligt punkt 5. Vårt berättigade intresse av att säkerställa efterlevnad av villkoren, inklusive att kunna fastställa, försvara och hävda rättsliga anspråk
Enligt punkt 6. Vår rättsliga skyldighet att följa lagen
Om du loggar in med en SharkGaming-profil behandlar vi även dina uppgifter för följande ändamål

Delning uppgifter om dig som SharkGaming-användare med din SharkGaming-profil för de behandlingsändamål som anges i profilens integritetspolicy
Inklusive för användning i annonsering på digitala medier
Den rättsliga grunden för denna behandling följer av:

Enligt punkt 7. Vårt berättigade intresse av att kunna dela dina personuppgifter med din SharkGaming-profil,

3. Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som kan samlas in och behandlas inkluderar:

Namn, adress och kontaktuppgifter
Annan information om dig för användning av din SharkGaming-användare, inklusive information om din köphistorik, orderöversikt, plats och tid för leverans, mest köpta artiklar etc.
Information om ditt digitala beteende som samlas in via cookies
Om du loggar in med din SharkGaming-profil kommer följande information att behandlas:

Information som hör till din SharkGaming-profil, dvs. inloggningsinformation (e-postadress och lösenord)
När du använder ett betalkort på sharkgaming.dk får QuickPay och Clearhaus eller Klarna åtkomst till dina betalkortsuppgifter.

4. Kategorier av mottagare

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till följande mottagare som en del av uppfyllandet av ovanstående syften:

Utlämnande till transportörer i samband med leverans av dina varor
Överlåtelse till IT-leverantörer som en del av drift och support
Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i större utsträckning, t.ex. om det krävs på grund av tvingande lag- eller myndighetskrav eller genom utlämnande till polis, domstol, advokater och revisorer

5. Överföring till mottagare i länder utanför EU/EES

Vi använder oss av följande leverantörer, vilket kan innebära överföring av personuppgifter till länder utanför EU/EES:

Microsoft Corporation: Huvudkontor i USA
Google LLC: Huvudkontor i USA och överföring kan ske till Indien.
Trustpilot A/S: Överföring kan ske till USA och Australien
Facebook: Huvudkontor i USA

Överföringsgrunden är:

Alla personuppgiftsbiträden som anges ovan använder standardavtalsklausuler som grund för överföringen

6. Lagring av dina personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt i förhållande till vårt ändamål med behandlingen.

Vi har följande lagringsperioder:

Vi sparar kvitton på dina inköp i upp till 72 månader i enlighet med bokföringslagstiftningen
Följande information lagras i din SharkGaming-profil och raderas i enlighet med integritetspolicyn för SharkGaming-profilen:

Ditt digitala beteende
Ditt unika ID
Din köphistorik
Dokumentation för ditt godkännande av våra villkor, integritetspolicyer etc.

7. Dina rättigheter

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter i förhållande till vår behandling av uppgifter om dig.

Om du vill utöva dina rättigheter kan du kontakta oss här.

Du kan läsa mer om dina rättigheter i Integritetsskyddsmyndighetens vägledning om registrerades rättigheter som du hittar på www.imy.se.

Rätt att ta del av information (rätt till tillgång)
Du har rätt att få tillgång till de uppgifter som vi behandlar om dig, samt ett antal ytterligare upplysningar om behandlingen.

Rätt till rättelse (korrigering)
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade

Rätt till radering
I ett antal fall har du rätt att få personuppgifter raderade innan tidpunkten för vår generella radering inträffar,

Rätt till begränsning av behandling
I vissa fall har du rätt att få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till enbart lagring

Rätt att göra invändningar
Om du har särskilda skäl har du rätt att invända mot vår i övrigt lagliga behandling av dina personuppgifter. Dessutom har du rätt att utan motivering invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive målinriktad marknadsföring

Rätt att överföra uppgifter (dataportabilitet)
I vissa fall har du rätt att få dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få dessa personuppgifter överförda från en personuppgiftsansvarig till en annan utan hinder

Klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten
Du har rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar Integritetsskyddsmyndighetens kontaktuppgifter på www.imy.se.

8. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vid ändringar kommer datum och versionsnummer i integritetspolicyn att ändras. Den integritetspolicy som gäller från tid till annan kommer att finnas tillgänglig på vår webbplats www.sharkgaming.dk.

Om det sker betydande ändringar i vår integritetspolicy kommer du att meddelas via ett e-postmeddelande.

 

Certifierad av Trygg E-handel

Certifierad av Trygg E-handel En säker plats att handla!