Persondatasäkerhet och cookies

SharkGaming.se behandlar alltid dina personuppgifter på ett säkert sätt. Alla uppgifter i samband med köp används endast vid behandling av din order.

För att du skall kunna ingå ett onlineavtal med SharkGaming, skall du låta dig registreras med följande personuppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • Telefonnummer
  • E-postadress


Vi genomför registrering av dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig. Personuppgifterna registreras på SharkGaming och förvaras i fem år, varefter de raderas.<br />(enligt bokföringslagen). Vi varken förvarar eller utväxlar kunduppgifter krypterade. Kunduppgifter lämnade till SharkGaming förmedlas eller säljs inte vidare till tredje part, och vi registrerar inga personkänsliga uppgifter.

Som registrerad på SharkGaming.se har du alltid rätt att göra en invändning mot registreringen. Du har även rätt till insikt i vilka uppgifter som är registrerade om dig. Dessa rättigheter har du enligt persondatalagen och i samband med detta kan du vända dig till SharkGaming via info@sharkgaming.se .

Kortnummer förvaras inte hos SharkGaming.se förutom det som är nödvändigt för att säkerställa effektiv hantering av eventuella problem med kontoutdrag, uppsägning av reservation och kreditering.

Certifierad av Trygg E-handel

Certifierad av Trygg E-handel En säker plats att handla!